Duschbadeinbau:

32 4A Bild 1 Badeinbau-Duschbadeinbau Hip 18112011424   33 4A Bild 2 Badeinbau-Duschbadeinbau Hip 18112011425   34 4A Bild 3 Badeinbau-Duschbadeinbau Hip 18112011427
         
35 4A Bild 4 Badeinbau-Duschbadeinbau Hip 18112011429   37 4A Bild 6 Badeinbau-Duschbadeinbau Hip 18112011431    

 

Badplanung und Umsetzung:

38 4A Bild 1 Badplanung Hablesreither Bad 3 Handskizze   39 4A Bild 2 Badplanung Hablesreither Bad 3 Bild Dusche   40 4A Bild 3 Badplanung Hablesreither Bad 3 Bild oben
         
41 4A Bild 4 Badplanung Hablesreither Bad 3 Bild WC        

 

Badplanung und Umsetzung:

42 4A Bild 5 Badplanung Hofmann Duschbad 1 Bild 2D vermaßt   43 4A Bild 6 Badplanung Hofmann Duschbad 1 Handskizze   44 4A Bild 7 Badplanung Hofmann Duschbad 1 Bild oben Dusche geöffnet
         
45 4A Bild 8 Badplanung Hofmann Duschbad 1 Bild oben Dusche geschlossen        

 

Badsanierung:

46 4A Bild 1 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000074   47 4A Bild 2 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000075   48 4A Bild 3 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000076
         
49 4A Bild 4 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000077   50 4A Bild 5 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000078   51 4A Bild 6 Badsanierung-Fam Schmidtmeier Obermässing P1000079